M&W advocatenkantoor

Tarieven – algemeen

Voor alle zaken, met uitzondering van invorderingen (incasso), gelden de volgende tarieven:

 • Eerste consultatie: 70 EUR/u
 • Erelonen: 125 EUR/u voor particulieren en 145 EUR/u voor BTW-plichtigen. Deze tarieven zijn exclusief BTW maar omvatten wel alle kosten.
  Als u deze tarieven vergelijkt met andere kantoren, hou er dan rekening mee dat veel kantoren bovenop het uurtarief administratieve kosten rekenen per blad, per mail, per telefoon, etc… waardoor het totaal soms hoger uitkomt dan u verwacht. Onze ereloontarieven zijn all inclusive.
 • Erelonen bij hoogdringendheid: hiervoor wordt een verhoging van 15 EUR/ u aangerekend
 • Wachttijden rechtbank en verplaatsingstijd: 105 EUR/u voor particulieren en 110 EUR/u voor BTW-plichtigen. Deze tarieven omvatten de tijd + de kilometers. Er worden geen afzonderlijke kosten aangerekend, wachttijd en verplaatsingen worden gewoon aan een lager uurtarief gerekend
 • Vertaalkosten (indien nodig): kost van de vertaler wordt doorgerekend zonder surplus

Er worden dus geen extra kosten aangerekend voor:

 • brieven
 • e-mail
 • aangetekende zending
 • kopie
 • boekhouding
 • financiële verrichtingen

Alle geleverde prestaties en de daaraan gespendeerde tijd worden in detail bij de ereloonnota’s gevoegd, zodat de klant probleemloos kan nagaan waaruit het gevraagde ereloon is opgebouwd.

Enkel de gepresteerde uren worden aangerekend, met als enige minimum één uurloon. Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de reeds gepresteerde uren, zodat u steeds een overzicht hebt van de openstaande erelonen. Er wordt bij het begin van het dossier een voorschot (provisie) gevraagd en daarna op regelmatige tijdstippen gefactureerd, zodat de eindafrekening niet te hoog oploopt.

Daarnaast dient er in voorkomend geval nog wel rekening te worden gehouden met de deurwaarders- en gerechtskosten. Deze worden vastgelegd door de deurwaarder of door wettelijke bepalingen, waarop M&W Advocatenkantoor geen invloed heeft. Deze kosten proberen we, in voorkomend geval, echter steeds te recupereren bij de tegenpartij.

M&W Advocatenkantoor

U kan bij M&W Advocatenkantoor terecht voor juridisch advies en ondersteuning in verschillende materies. We richten ons zowel op bedrijven, eenmanszaken als op particulieren.
Onze specialisaties: vennootschapsrecht, handels- en ondernemingsrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, insolventie-, bank- en financieel recht, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, incasso en bemiddeling

 

Contact

Hoofdkantoor M&W Advocatenkantoor:
  info (@) mw-advocatenkantoor.be
  015 54 00 00
  015 54 00 01
  Sint-Michielsstraat 19 bus 1, 3140 Keerbergen