M&W advocatenkantoor

Incasso

Onze erelonen bestaan uit de te verkrijgen intresten, schadebedingen, rechtsplegingsvergoeding en eventueel extra vergoedingen, met een minimum van 1 uurtarief (145 EUR excl. BTW). Dit geldt ongeacht hoeveel uren er aan een dossier wordt gewerkt.

In geval een gerechtelijke procedure dient te worden opgestart, dit is van zodra een dagvaarding wordt opgemaakt, is er een minimum ereloon van 275 EUR (excl. BTW) verschuldigd. Er zal bijkomend een voorschot op deurwaarderskosten worden gevraagd door de gerechtsdeurwaarder zelf. Vooraleer een gerechtelijke procedure wordt opgestart, zal echter steeds worden gekeken naar de solvabiliteit van de schuldenaar.

De beperking van de erelonen tot de te verkrijgen intresten, schadebedingen, rechtsplegingsvergoeding en eventuele extra vergoedingen geldt niet voor prestaties verbonden aan deskundigenonderzoek, extra proceduremaatregelen (o.a. opstellen van conclusies) en een eventueel verzet of hoger beroep.

Als er geen gerechtelijke procedure wordt ingesteld, is er geen provisie verschuldigd en wordt er slechts een afrekening gemaakt op het moment van betaling door de schuldenaar.

Wat betreft de gedingskosten (o.a. kosten van deurwaarder), geldt dat u deze op het einde van de procedure normaliter terugkrijgt van de tegenpartij. Deze worden u, samen met de hoofdsom terug gestort van zodra de schuldenaar het verschuldigde bedrag heeft voldaan op de derdenrekening van M&W Advocatenkantoor.

Bovenstaande voorwaarden hebben betrekking op incassodossiers waarbij de cliënt in het bezit is van algemene voorwaarden waarbij minstens een schadebeding van 10% en intresten aan 8% worden voorzien. Wanneer er geen algemene voorwaarden voorhanden zijn, of er is geen schadebeding voorzien in deze voorwaarden, worden de erelonen in geval van een minnelijk regeling aangerekend volgens de werkelijk geleverde prestaties met een minimum van 10 % op het factuurbedrag.

M&W Advocatenkantoor

U kan bij M&W Advocatenkantoor terecht voor juridisch advies en ondersteuning in verschillende materies. We richten ons zowel op bedrijven, eenmanszaken als op particulieren.
Onze specialisaties: vennootschapsrecht, handels- en ondernemingsrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, insolventie-, bank- en financieel recht, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, incasso en bemiddeling

 

Contact

Hoofdkantoor M&W Advocatenkantoor:
  info (@) mw-advocatenkantoor.be
  015 54 00 00
  015 54 00 01
  Sint-Michielsstraat 19 bus 1, 3140 Keerbergen