M&W advocatenkantoor

Incasso

Zorgen dat facturen betaald worden is zeer belangrijk voor elk bedrijf. Maar wat als een klant niet betaalt? Een goed debiteurenbeheer werpt snel vruchten af. U bent immers niet de bank van uw klant. Openstaande facturen blijven derhalve best geen al te lange tijd onbetaald.

Onze werkwijze bestaat erin eerst een officiële ingebrekestelling te versturen, waarin de schuldenaar gevraagd wordt de hoofdsom, vermeerderd met de conventionele interesten en schadebedingen, binnen de 8 of 15 dagen te voldoen.

Wij proberen eerst steeds tot een minnelijke regeling te komen tussen de partijen. Indien er niet kan overgegaan worden tot een minnelijke regeling zal er, in samenspraak met de cliënt, een dagvaarding worden uitgebracht en zal de zaak aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechtbank.

Na het bekomen van een vonnis zal de schuldenaar nog eens worden uitgenodigd de som waartoe hij is veroordeeld minnelijk te voldoen binnen de 8 dagen. Bij gebreke hieraan zal het vonnis worden betekend en in samenspraak met de cliënt zullen er eventueel beslagmaatregelen worden genomen.

M&W Advocatenkantoor

U kan bij M&W Advocatenkantoor terecht voor juridisch advies en ondersteuning in verschillende materies. We richten ons zowel op bedrijven, eenmanszaken als op particulieren.
Onze specialisaties: vennootschapsrecht, handels- en ondernemingsrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, insolventie-, bank- en financieel recht, personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, incasso en bemiddeling

 

Contact

Hoofdkantoor M&W Advocatenkantoor:
  info (@) mw-advocatenkantoor.be
  015 54 00 00
  015 54 00 01
  Sint-Michielsstraat 19 bus 1, 3140 Keerbergen